Bitkoinai žaliems

Vilniaus Universiteto kriptografijos profesorius Vilius Stakėnas aiškina bitkoinų valiutos prigimtį žaliems.

bitcoin
Ar tu jau nusipirkai bitkoinų?

Man patinka akademikai, kurie moka rašyti paprastai liaudžiai. Dažnai sau kartoju Kurto Voneguto žodžius: „Mokslininkas, kuris nesugeba paaiškinti 9 metų vaikui, kuo jis užsiima, yra šarlatanas“. V. Stakėnas akivaizdžiai yra tikras mokslininkas.

http://naujienos.vu.lt/komentarai/bitkoinu-stabiluma-saugo-ne-istatymai-o-matematika/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">