Didžiausi interneto tiekėjai 2015

DynDNS (buvęs Renesys) kaip ir kasmet išleido didžiausių interneto tiekėjų reitingą. Pastaba: turinys nemokamas, bet jie prašo užpildyti reklaminę anketą prieš parodydami turinį. Pakanka įrašyti randominius duomenis.

Iš didžiųjų tiekėjų paslaugas Lietuvoje teikia tik TeliaSonera (Lietuvos Telekomas) ir Cogent’as. 2015-ais metais buvo gandų, kad TeliaSonera Lietuvoje įkurs IT paslaugų centrą, bet tie gandai pritilo. Taip pat keletą klientų Lietuvoje turi Verizon’as, nors šiaip paslaugų neteikia.

DIdžiausi interneto tiekėjai 2015
DIdžiausi interneto tiekėjai 2015

Nuoroda: http://hub.dyn.com/h/i/239051215-a-baker-s-dozen-2015-edition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">