Rakto nulaužimas per atstumą

Kompiuterio procesorius dirbdamas spinduliuoja radio bangas. Labai silpnas, bet tikrai spinduliuoja. Kuo sunkiau dirba, tuo stipriau spinduliuoja.

Pasiremdami šiuo principu keli žydai mokslininkai iš Tel Avivo universiteto sukonstravo aparatą (laptopą su jautria antena), su kuriuo nulaužė raktą per atstumą. Jie nusiuntė aukai specialiai sugeneruotą pranešimą, kurį auką iškodavo. Mokslininkai sekė kaip kito elektromagnetinis laukas šalia aukos laptopo. To pakako nulaužti raktą. Beje, aukos kompiuteris buvo už 15 cm storio sienos kitame kambaryje.

Procesorius dirbdamas spinduliuoja elektromagnetines bangas
Procesorius dirbdamas spinduliuoja elektromagnetines bangas

Nuoroda: https://motherboard.vice.com/read/how-white-hat-hackers-stole-crypto-keys-from-an-offline-laptop-in-another-room.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">